Regulamin korzystania z wanny jacuzzi
   •   Dzieci do lat 10 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, tak aby opiekun w każdej chwili mógł pomóc dziecku.
   •   Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie SPA pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.
   •   Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało mydłem pod prysznicem i spiąć długie włosy.
   •   Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
   •   Wejście do jacuzzi może się odbywać wyłącznie od strony schodów.
   •   Podczas wchodzenia lub wychodzenia z wanny należy zachować szczególną ostrożność.
   •   Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
   •   Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia, itd.) Mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji        z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi nie ponosimy odpowiedzialności.
   •   Zabrania się korzystania z wanny jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z        opatrunkami.
   •   Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 20 minut dziennie.
   •   W jacuzzi, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
   •   Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić personelowi w SPA.
Osobom korzystającym z wanny jacuzzi zabrania się:
   •   powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeñstwu i bezpieczeñstwu osób korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować        nieszczęśliwy wypadek,
   •   wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
   •   użytkowania wanny jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zakazany,
   •   wpychania osób do wanny jacuzzi,
   •   wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.,
   •   przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej,
   •   wchodzenia do wanny będąc pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
   •   zanurzania głowy i twarzy,
   •   manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
   •   wylewania wody z wanny jacuzzi.
UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE W JACUZZI MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU.
SYMPTOMY TO: NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.
Prysznic wrażeń - rodzaj mocnego natrysku, w postaci arktycznego deszczu. Zimna mgła pod ciśnieniem zrasza ciało łącząc kąpiel z efektem świetlnym w kolorze zielonym, uwalniając jednocześnie zapach miętowego olejku eterycznego.